13.6.17

La ideología de una cohorte de estudiantes de Economía.

Resultados test de Nolán 2017.

Este curso pasado el profesor Antonio Sampayo y yo nos ocupamos del curso de Microeconomía del primer año del grado de Economía en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC. Durante el curso tuve la oportunidad de percibir que muchos estudiantes, y supongo que mucha otra gente, ve la economía no como una ciencia sino como una ideología. Esto nos llevó a plantearnos algunas preguntas, en particular: ¿y si fueran los estudiantes los que tienen un sesgo ideológico? Los estudiantes de primer año acaban de salir del Bachillerato así que no han tenido tiempo de ser contaminados por nuestra ideología o la de otros profesores universitarios. Además, ¿qué deberíamos esperar sobre la ideología de nuestros estudiantes? ¿la distribución ideológica del parlamento de Galicia? Decidimos responder a la más fácil de las preguntas: ¿cuál es la ideología de nuestros estudiantes?

Para ello decidimos pasarles a los estudiantes un test de Nolan. Este test permite ubicar ideológicamente a las personas que lo realizan utilizando dos dimensiones, una dimensión recoge opiniones sobre libertades civiles y la otra opiniones sobre libertad económica. Nolan planteó que el progresismo aboga sólo por la libertad personal, el conservadurismo sólo defiende la libertad económica, mientras que el liberalismo (en el lenguaje político norteaméricano libertarianismo) defiende ambas libertades. Así, se puede ubicar ideológicamente a las personas en función de dos coordenadas cartesianas.

Hay varias versiones de este test, el que nosotros realizamos utiliza 20 preguntas agrupadas en dos bloques (las preguntas se pueden consultar aquí) . Diez preguntas sobre cuestiones relacionadas con las libertades civiles y diez preguntas sobre asuntos de libertad económica. Cada pregunta tiene tres opciones: una respuesta partidaria de la libertad, una respuesta totalmente intervencionista y una respuesta que mezcla ambos puntos de vista. La persona que responde el test tiene que escoger una sola de las tres posibles alternativas. Las respuestas al test eran anónimas. Para codificar las respuestas se asignó un valor de 1 a la respuesta liberal, 1/2 a la respuesta intermedia y 0 a la respuesta intervencionista. A cada individuo se le asignaron dos valores: el promedio de las respuestas del bloque de preguntas de libertades civiles y el promedio del bloque de preguntas de libertad económica. Así para cada individuo tenemos dos índices entre 0 y 1, cuanto más cerca de 1 está el índice más partidario es de la libertad. Cada uno de los índices mide una de las dos dimensiones que trata de recoger el test. 

Se obtuvieron 65 respuestas de 251 estudiantes matriculados. Es decir casi un 26% del total de la población respondió al test. Las respuestas que se obtuvieron se representan en el gráfico que encabeza esta entrada. Cada punto representa el par de índices obtenidos para cada individuo. El punto rojo representa el individuo promedio. Los resultados no dejan lugar a las dudas. Hay un claro predominio de la ideología de izquierdas entre los estudiantes. Las causas de este predominio ya son motivo de otra investigación.

5.6.17

Cría el cuervo, y sacarte ha los ojos.


Bret Weinstein é un profesor de bioloxía na Evergreen State College en Olympia, Washington. O profesor Weinstein é o que aquí calificaríamos como un activista progre ou esquerdista.  O profesor Weinstein fixo campaña polo candidato demócrata Bernie Sanders, e tamén destacou por apoiar o movemento "Occupy Wall Street", un movemento semellante ao 15M en España.  A educación superior nos EE.UU é diferente á española. Non é o mesmo un "college" que unha "university", fundamentalmente os college non teñen actividade investigadora mentres que as university si. Polo tanto os college son institución de ensino superior centradas no ensino que complementan cunha grande actividade sociocomunitaria. Por iso é frecuente que os college teñan unha marcada orientación ideolóxica ou metodolóxica no ensino. Como podedes imaxinar hai colleges con toda clase de orientacións, e os potenciais estudantes escollen en función dos seus intereses. O Evergreen State College é un dos college con máis sona nos EE.UU por ser un college con forte inspiración esquerdista. Un fácilmente tira a conclusión de que o profesor Weinstein é un profesor moi popular no seu college. Porén a conclusión é erronea.

O profesor Weinstein ven de sofrir unha campaña de acoso e derribo por parte dos estudantes do college. Cal foi o seu delito? atreveuse a desafiar un día de segregación racial. O día coñecido polo nome de "Day of Absence" é unha tradición do college que se remonta aos anos 70. Rememora unha obra satírica dun autor activista (Douglas Turner Ward) na que imaxina o caos que se produce nunha cidade sureña se os negros un día desaparecen. Nos últimos anos este día foi empregado para que os estudantes e profesores se reunan fora do campus e tomen parte en debates sobre racismo e calquera outro tema que sexa do seu interese. Este ano decidiron mudar as actividades deste día. Posibelmente preocupados polas consecuencias da elección de Donald Trump como presidente, os estudantes negros presionaron para que o "Day of Absence" 2017 tivera unha orientación diferente: ese día os negros ficarían no campus e os brancos abandonarían o campus. Así os profesores brancos deberían suspender as suas aulas e os estudantes brancos non acudir ao campus. 

O infortunado profesor Weinstein pensou que isto era un erro e fixo pública a sua discrepancia mediante unha carta dirixida ao organizador do acto, o director do "First Peoples Multicultural Advising Services". Na misiva o profesor Weinstein argumenta con toda a razón:

“There is a huge difference between a group or coalition deciding to voluntarily absent themselves from a shared space in order to highlight their vital and under-appreciated roles, and a group or coalition encouraging another group to go away. The first instance is a forceful call to consciousness. The second is a show of force, and an act of oppression in and of itself.”

Por esta discrepancia o profesor Weinstein tivo que enfrentarse cun grupo duns 50 estudantes que o acusaban de racista e esixían a sua demisión. “You’re supporting white supremacy” é unha das acusacións máis frecuentes no video. Cando o profesor Weinstein trataba de explicarlles aos estudantes que a sua guía era a busqueda da verdade os estudantes rinse del. O incrible video o podedes seguir no seguinte enlace.

A cousa non acabou aí. A administración do college informou ao desgraciado profesor que non podía garantir a sua seguridade no campus. Daquela o desventurado profesor decidiu dar a sua clase nun parque público. Os estudantes que decidiron asistir a sua clase foron fotografiados e as imaxes cos seus nomes publicadas en internet. Neste enlace pódense obter máis detalles deste grave incidente. 

Esta clase de ataques a liberdade de opinión e de pensamento non son exclusivas dos EE.UU. e nos lembran o importante que é defender as liberdades fundamentáis. Non existe ningunha causa que lexitime a violación das liberdades individuais. Unha vez que se abre unha porta a someter unha liberdade individual por unha boa causa por aí cólase o fanatismo e o totalitarismo, sempre.