30.1.18

O mellor regulador é o que non existe.

Na década de 1990 iníciase en moitos países do mundo unha mudanza nas políticas regulatorias na industria das telecomunicacións. As mudanzas tecnolóxicas que estaban acontecendo tamén provocaron unha mudanza na visión tradicional destes mercados como monopolios naturais. Inspirados nos cambios desregulatorios iniciados nos EE.UU, algúns responsabeis políticos de Europa e América iniciaron cambios que introducían competencia neste sector. Entre todos estes países destaca Dinamarca. Un recente traballo de investigación do Mercatus Center da University of George Mason trata en detalle o caso de Dinamarca.

Dinamarca liberalizou este mercado até o ponto de eliminar completamente a axencia pública que establecía as regulacións do sector, a axencia equivalente a FCC americana ou a CNMC española, repartindo menores funcións reguladoras entre varios departamentos da administración. 

Foi un grande éxito. Hoxe en día, os dinamarqueses gozan da banda ancha de maior calidade do mundo coa maior penetración destas tecnoloxías na sociedade e a prezos baixos. Ademais, a intervención do goberno é mínima co que desapareceu unha fonte de busqueda de rendas clásica, a chamada captura do regulador, permitindo racionalizar os recursos públicos dirixindoos a resolver problemas reais como crear unha burocracia dixital eficaz e pequena.

En 1994 as autoridades dinamarquesas iniciaron un camiño claro cara unha política de telecomunicacións simple. O seu plan baseábase máis en facilitar as interaccións coa administración pública que en apresurarse a regular.

Os responsables políticos manifestaron claramente a súa oposición ao establecemento dunha regulación inflada e pesada que crease barreiras a entrada. O proveedor de telecomunicacións estatal do país, Tele Danmark (TDC), foi completamente privatizado en 1998 grazas aos esforzos do primeiro ministro socialdemócrata Poul Nyrup Rasmussen. Ao ano seguinte, unha coalición de partidos políticos asinou un acordo sobre as telecomunicacións que estableceu entre os seus obxectivos:
"It is important to ensure that regulation does not create a barrier for the possibility of new converged products... Regulation must be technologically neutral, and technology choices are to be handled by the market. The goal is to move away from sector-specific regulation toward competition-oriented regulation."
E os reguladores mantiveron este acordo. Por exemplo, tras a privatización de TDC, a axencia reguladora do mercado das telecomunicacións dinamarqués (NITA) estableceu regulacións especiais sobre TDC para que non abusase do seu anterior monopolio e evitase a entrada de nova competencia nas redes sen fíos. En 2006 a NITA comprobou que a industria sen fíos era suficientemente competitiva con catro provedores activos no mercado e suprimiu os controis sobre TDC. Se a regulación xa non é necesaria se suprime. A mesma política a aplicaron en 2011 pechando a propia axencia reguladora do mercado. A esas alturas o mercado volvérase tan competitivo que simplemente non había necesidade de ter un regulador de telecomunicacións especializado.  A NITA foi disolta e as súas funcións reguladoras limitadas foron transferidas á Administración Xeral de Empresas. Con isto tamén conseguían facer desaparecer a tentación da captura do regulador coa habituais corrupcións a que soe dar lugar.

Quen sabe se recuperando a inspiración dos 90 ou inspirandose no caso dinamarqués, recentemente foi noticia a decisión da FCC estadounidense de suprimir as regulacións sobre a chamada neutralidade da rede. O significado da neutralidade da rede non é claro, existe certo debate sobre en que consiste. 
As interacións entre ISP, CP e usuarios en internet. Fonte: ``Net Neutrality: A Fast Lane to Understanding the Trade-offs" Shane Greenstein, Martin Peitz, and Tommaso Valletti. Journal of Economic Perspectives, Volume 30, Number 2, Spring 2016, Pages 127-150.
A figura resume as diferentes interaccións entre os participantes en internet: proveedores de aceso a internet (ISP), proveedores de contidos (CP) e usuarios finais. Daquela podemos pensar que a neutralidade da rede significa unha restrición sobre os ISP para que proporcionen o mesmo servizo a todos os CP e cargando un prezo exclusivamente aos usuarios finais. Por exemplo, baixo a neutralidade da rede non está permitido que un ISP priorice os contidos dun determinado CP a cambio dun prezo. En 2014 Netflix (CP) e Comcast (ISP) fixeron público un acordo desta natureza polo cal Comcast proporcionaba un servizo de maior calidade a Netflix para que os seus contidos chegaran máis rápido aos usuarios finais a cambio de un pago por parte de Netflix. Un ISP ten que tratar a todos os CP de igual forma. A defensa habitual é que isto é bo para a difusión de internet. A cuestión ten ramificacións en asuntos sobre a proteción dos consumidores, privacidade, seguridade e incluso sobre a liberdade de expresión. O debate está servido e é moi intenso nos EE.UU e algo menos en Europa. A UE ven de abordar este asunto ao estilo dun regulador clásico e pretende impoñer duras regras sobre neutralidade da rede aos estados membros.

A forma de abordar a neutralidade da rede en Dinamarca foi completamente diferente. A aposta é pola autoregulación. Un grupo de representantes da industria e reguladores gobernamentais formaron un ente privado chamado Net Neutrality Forum. Este grupo desenvolveu un conxunto de principios de neutralidade de redes que son de cumprimento voluntario. O grupo reúnese ad hoc para resolver os conflitos que xorden cos seus principios. 

O modelo danés demostra que a vida sen regulador non só é posible, senon que é absolutamente desexabel. Tamén pon de manifesto a importancia que teñen os acordos políticos discutidos con transparencia e ben argumentados cara a cidadanía para realizar reformas que teñan éxito. Seguro que foi importante que a desregulación dinamarquesa foi estable, manténdose consistente ao longo do tempo sen estar suxeita aos cambios eleitorais. De feito, a maior ameaza para mercado das telecomunicacións en Dinamarca non chega de dentro das súas fronteiras senón desde Bruxelas. 

26.1.18

O apocalipse de esterco que nunca chegou

Porta do Sol de Vigo ao redor de 1900.
Esta é outra lectura para os estudantes de Microeconomía II da USC que comparto aquí. Trátase dun artigo de xornal de Lee E. Ohanian e Ted Temzelides que puxen nunha lingua máis cómoda para os estudantes e que permite motivar o tema sobre regulación.

En 50 anos, todas as rúas de Londres estarán enterradas baixo 9 pés de esterco.
Con esta predición de 1894, o London Times advertia que a principal fonte de enerxía de transporte da época, o cabalo, pronto crearía unha crise ambiental.

Na cidade de Nova York, uns 100.000 cabalos empregados para transportar persoas ou mercadorías producían aproximadamente 2.5 millóns de libras de esterco por día. Os veciños estaban expostos non só ao cheiro senón a riscos biolóxicos como o ántrax. Un comentarista da época estimou en 1908 que perto de 20.000 neoyorquinos morrian cada ano debido a enfermidades relacionadas cos residuos dos cabalos. A terribel situación foi debatida en 1898 na primeira conferencia internacional de planificación urbana que tivo lugar en Nova York, pero non se atopou ningunha solución. Parecía que a civilización urbana estaba condenada.

Porén o apocalipse de esterco previsto polos medios e os expertos nunca chegou. Pola contra, o libre mercado resolveu o problema en aproximadamente 25 anos, mentres creaba novos produtos e industrias que transformaban a sociedade.

A enorme demanda dunha fonte de enerxía máis limpa e máis eficiente levou a innovacións importantes no motor de combustión interna. Nas grandes cidades de 1920 os cabalos xa foran case que completamente substituídos por autos e camións con prezos asequibeis.

Esta revolución non foi impulsada polos gobernos. De feito, esta transición tería levado máis tempo se os estados seguisen a política actual de subvencionar fontes de enerxía específicas.

Desde a década de 1970, os políticos colocaron artificialmente inxentes cantidades de recursos en enerxías renovabeis. Hoxe a industria solar emprega a perto de 400.000 traballadores nos EE.UU. O que sería impresionante de no ser porque a enerxía solar só representa un 1% da produción eléctrica dos EE.UU.

Supoña que os gobernos da época de 1890, desesperados por substituír ao cabalo, decidiran apoiar con cuantiosas subvencións á tecnoloxía alternativa disponibel na época: a máquina de vapor. As enormes subvencións terían conseguido producir máis motores a vapor e máis investigacións sobre a tecnoloxía de vapor. Isto tería retrasado ou evitado o desenvolvemento do motor de combustión interna, unha tecnoloxía moi superior.

A lección é que os gobernos non están en condicións de prever avances tecnolóxicos e os seus intentos de o facer poden levar a retrasar as innovacións ao incentivar a adopción de tecnoloxías inferiores.

Os coches diésel son outro exemplo. Os estados europeos estiveron subvencionándoos durante décadas, pero os motores diésel xeran moitos máis gases nocivos e partículas que os de gasolina. Agora, a Gran Bretaña e Alemania están a reverter as súas políticas e tentan eliminar o gasóleo.

Outo exemplo, o intento de impulsar as enerxías renovabeis nos países pobres. Uns 1.300 millóns de persoas, moitos no África subsahariana, carecen de electricidade, o que fai que sexa moi difícil depurar auga ou conservar alimentos e medicamentos. Os subsidios mundiais para enerxías renovabeis totalizan máis de 100 mil millóns de $ ao ano, segundo a Axencia Internacional da Enerxía. Pero os científicos aínda non resolveron o seu principal problema: o pico de demanda de electricidade é cedo pola mañá e pola noite, cando o sol non brilla e o vento non sopra.

Case medio século de subvencións non deron lugar a unha nova revolución enerxética. A gran crise do esterco de 1894 suxire unha forma moito mellor de avanzar en enerxías limpas, asequibeis e seguras: a libre competencia nun terreo de xogo equitativo.

18.1.18

Cambio climático y elección con incertidumbre

El problema de Pascal.

En el siglo XVII, el filósofo y científico francés Blaise Pascal fue pionero en la toma de decisiones bajo incertidumbre al preguntarse si uno debería creer en Dios (el cristiano) si no se puede probar su existencia usando métodos científicos. La recomendación de Pascal para agnósticos era clara: cree en Dios, si crees que existe la más mínima probabilidad de que Dios exista. La razón es que el coste de creer erróneamente en Dios es mínimo o al menos finito, pero el coste de no creer erróneamente es infinito (condenación y fuego eterno en el infierno) y/o el beneficio de creer correctamente en Dios infinito (bienaventuranza eterna en el paraíso).

Vamos a formalizar el problema de Pascal utilizando la teoría de la utilidad esperada. Supongamos que la probabilidad de que no exista Dios no depende de que se crea en él o no, es decir la probabilidad de que no exista Dios es la misma para un creyente que para un agnóstico y llamémosla $\pi$.
$$
\mbox{Cuadro 1: Pagos del problema de Pascal.}\\
\begin{array}{l|c|c}
&\mbox{Creer}&\mbox{No creer}\\\hline
 \mbox{Dios existe}&a &-b  \\
\mbox{Dios no existe}&-c&0\\\hline
\end{array}
$$
El cuadro 1 resume los pagos en términos de bienestar del problema de Pascal. Para un creyente, si Dios no existe incurre en el coste en bienestar $c$ derivado de ir a misa todos los domingos y cumplir los preceptos de la religión para no obtener recompensa ninguna. Si Dios existe obtiene la recompensa del paraíso eterno y aunque haya tenido que incurrir en los costes derivados de cumplir con la religión estos siempre serán muy pequeños en relación al paraíso eterno, así que podemos pensar que $a$ es infinito o un número que tiende a infinito. En términos de loterías un creyente juega una lotería $L^{C}=(-c,a,\pi,1-\pi)$.

Para un \textbf{no creyente}, si Dios no existe no  incurre en ningún coste en bienestar. Si Dios existe incurre en el coste de ser condenado al infierno eternamente, así que podemos pensar que $b$ es infinito o un número que tiende a infinito. Un no creyente juega una lotería $L^{NC}=(0,-b,\pi,1-\pi)$.

La utilidad esperada de un creyente será
$$UE(L^{C})=-c \pi+a (1-\pi)$$
mientras que la utilidad esperada de un no creyente será
$$UE(L^{NC})=-b (1-\pi)$$
si las comparamos podemos obtener los valores de $\pi$ para los que conviene ser creyente, es decir $UE(L^{C})>UE(L^{NC})$. Así tenemos que $$-c \pi+a (1-\pi)> -b (1-\pi) \Leftrightarrow (a+b)(1-\pi)-\pi c>0 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow a+b-\pi(a+b+c)>0 \Leftrightarrow \pi<\frac{a+b}{a+b+c} \Leftrightarrow 1-\pi>\frac{c}{a+b+c} $$
es decir, que la utilidad esperada de un creyente será mayor que la de un no creyente siempre que la probabilidad de que Dios 
exista sea mayor que $c/a+b+c$. Como $a\rightarrow \infty$ y $b\rightarrow \infty$ esa probabilidad está arbitrariamente cerca de cero. O sea que
a muy poca probabilidad que uno asigne al suceso de que Dios existe ya te compensa ser un creyente. Excepto si uno es ateo y considera que $1-\pi=0$, la teoría de la utilidad esperada lleva a un individuo racional a ser creyente.

El cambio climático.

Algunos economistas han propuesto utilizar el mismo razonamiento con el cambio climático (véase Rezai, A and van der Ploeg, F. 2017. 'The Agnostic's Response to Climate Deniers: Price Carbon!'. London, Centre for Economic Policy Research.). No existe unanimidad entre la comunidad científica sobre las causas subyacentes en el cambio climático. La corriente que piensa que el cambio climático tiene causas antropogénicas (es decir, que está causado por las actividades humanas sobre la tierra que incrementan el nivel de $CO_{2}$ que a su vez causa el incremento de la temperatura de la tierra) goza de mucha popularidad y apoyo gubernamental, su principal referencia es el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) que como su propio nombre indica está auspiciado por muchos gobiernos a través de las Naciones Unidas. También existen científicos que piensan que no existe efecto de la actividad humana sobre el cambio climático o si existe es muy pequeño, estos tienen su principal referencia en el Nongovernmental Panel on Climate Change (NPCC). 

Podemos seguir la misma estrategia que utilizamos en el problema de Pascal para pensar sobre la racionalidad de realizar acciones para frenar el cambio climático. Los economistas partidarios de realizar acciones climáticas piensan en gravar de una forma u otra las emisiones de $CO_{2}$. Reconociendo la existencia de incertidumbre sobre las causas del cambio climático, asignaríamos la probabilidad $\pi$ a que la teoría del cambio climático causado por el hombre es falsa y por lo tanto los escépticos (NPCC) tienen razón. Mientras que, por el contrario, la probabilidad de que la teoría que establece que el cambio climático está causado por el hombre sea cierta y por lo tanto el IPCC tiene razón será $1-\pi$.
$$
\mbox{Cuadro 2: Pagos del problema del clima.}\\
\begin{array}{l|c|c}
&\mbox{Actuar}&\mbox{No actuar}\\\hline
 \mbox{IPCC tiene razón}&-a &-b  \\
\mbox{IPCC no tiene razón}&-c&0\\\hline
\end{array}
$$

El cuadro 2 resume los pagos de cada situación. No realizar ninguna acción para luchar contra el cambio climático si el cambio climático es cierto causaría efectos globales que dañarían la actividad económica y por lo tanto el bienestar por importe $-b$.  Realizar acciones en el caso de que el cambio climático fuera cierto también causaría perdidas de bienestar ya que las acciones supondrían distorsiones en la actividad económica, el importe en este caso sería $-a$. 

Por otra parte, realizar acciones contra el cambio climático cuando el IPCC no tiene razón (y por lo tanto la teoría del cambio climático es falsa) implicaría una pérdida de bienestar debido a la distorsión en las decisiones energéticas causadas por esas acciones innecesarias, ese importe es $-c$. 

En términos de loterías, un \textbf{creyente} en el IPCC que decide actuar contra el cambio climático juega una lotería $L^{C}=(-c,-a,\pi,1-\pi)$. Mientras que un excéptico \textbf{no creyente} en el IPCC juega una lotería $L^{NC}=(0,-b,\pi,1-\pi)$. Las loterías son idénticas a las del problema de Pascal excepto por que $a$ aparece con signo negativo. Simplemente teniendo esto en cuenta podemos obtener los valores de $\pi$ para los que la utilidad esperada de realizar acciones contra el cambio climático (ser un creyente del IPCC) es mayor que la utilidad esperada de no realizar acciones contra el cambio climático, basta con aplicar la expresión que obtuvimos en el problema de Pascal cambiando el signo de $a$. 

$$\pi<\frac{-a+b}{-a+b+c}\Leftrightarrow \pi<\frac{b-a}{b-a+c}=\frac{1}{1+\frac{c}{b-a}}$$

En el caso del clima no es razonable pensar que alguna de las pérdidas de bienestar sea infinita y por eso el valor de la cota superior de $\pi$ para que convenga realizar acciones contra el cambio climático no está tan claro, y por ello la decisión tampoco está tan clara. Si examinamos la expresión la cota superior de $\pi$ estará tanto más cerca de cero cuanto más parecidos sean $a$ y $b$, es decir cuando $b-a\approx 0$. En ese caso a poca probabilidad que asignemos a que la teoría del cambio climático sea falsa la utilidad esperada de no hacer nada contra el cambio climático sera mayor que la utilidad de realizar acciones contra el cambio climático. Los creyentes del IPCC suelen argumentar que $a < b$, sugiriendo que, si la teoría es cierta, al realizar acciones contra el cambio climático las pérdidas de bienestar serán menores que si no hacemos nada contra el cambio climático. Pero si $a$ y $b$ no son muy diferentes, o incluso peor si $a>b$, no está justificado tomar acciones contra el cambio climático. Especialmente si tenemos en cuenta que cuantificar las perdidas de bienestar asociadas a cambios climáticos es una tarea realmente difícil y rodeada de enorme incertidumbre.

16.1.18

So far, so good.El físico y químico británico Robert Boyle fue uno de los fundadores en 1660 de la Royal Society, la institución científica pionera y más emulada de la historia. En aquella época  dictó una lista con 24 avances científicos  que deseaba que se hicieran realidad en algún momento. Todos ellos se han cumplido, a excepción de tres, lo cual constituye una muestra más del enorme progreso que ha alcanzado la humanidad.

Los tres deseos que no se han cumplido son:

1. La curación a distancia.

2. La transmutación de metales (los físicos nucleares han transformado ligeramente ciertos metales pero no han conseguido convertir el plomo en oro).
3. La invención de un disolvente universal.
Los que se han cumplido:
1. La prolongación de la vida.
2. La recuperación de la juventud, o al menos de ciertos rasgos propios de ella, como los dientes, el color del pelo, etc (cirugía plástica, bótox).
3. El arte de volar (aviones).
4. El arte de permanecer largos períodos bajo el agua, y de ejercer funciones libremente (submarinos).
5. La cura de enfermedades a distancia o al menos por trasplante (trasplantes).
6. La emulación del pez sin motores, sólo con traje y formación (submarinismo).
7. Consecución de gran fuerza y agilidad corporales, tal y como se produce en frenéticos, epilépticos e histéricos (barbitúricos, anabolizantes).
8. La aceleración de la producción de cosas a partir de semillas (transgénicos).
9. Fabricación de gafas parabólicas e hiperbólicas (telescopios y prismáticos).
10. Fabricación de armaduras ligeras y fuertes (chaleco antibalas).
11. La forma práctica y certera de hallar longitudes (GPS).
12. Potentes drogas para alterar o exaltar la imaginación, la memoria y otras funciones, y reducir el dolor, ofrecer sueño inocente y sueños inocuos (medicamentos).
13. Sueños placenteros y ejercicios físicos ejemplificados por el bálsamo egipcio (drogas alucinógenas).
14. Luz perpetua (luz eléctrica).
15. Esmaltes perfumados mediante frotación (rasca y huele).
16. Transmutación de especies minerales, animales y vegetales (ingeniería genética).
17. Consecución de dimensiones gigantescas (animales, plantas y personas más grandes).
18. Fabricación de cristal maleable.
19. Una nave que navegue con todos los vientos (barcos, transbordadores espaciales).
20. Libertad para suprimir la necesidad de dormir, tal y como ocurre con el té o a los locos (barbitúricos y estimulantes).
21. Uso de péndulos en el mar y en los viajes y su aplicación a los relojes (relojes de cuarzo).
Así que si Boyle nos preguntase ¿cómo va la humanidad desde que me fui? Podríamos responderle: de momento bien, en inglés so far, so good.