15.11.17

Racismo


Decía Ayn Rand que o racismo é a forma máis baixa, máis crudamente primitiva do colectivismo. É a noción de atribuír importancia moral, social ou política ao linaxe xenético dun home... o que significa, na práctica, que un home é xulgado, non polo seu propio carácter e accións, senón polo carácter e accións dun colectivo de antepasados. Por iso non é sorprendente que no pensamento socialista e fascista o racismo esté tan presente.

Menciona    neste artigo sobre o racismo no pensamento socialista a varios ilustres pensadores, mais botei en falta a mención ao socialista Paul Lafargue que no seu "O dereito á preguiza" menciona aos galegos como unha das razas para as que o traballo é unha necesidade orgánica.

¿cuáles son las razas para las que el trabajo es una necesidad orgánica? Los auverneses; los escoceses, esos auverneses de las Islas Británicas; los gallegos, esos auverneses de España; los pomeranios, esos auverneses de Alemania; los chinos, esos auverneses del Asia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario